Tag Archives: NSSet

Objective-C Programming Chapter 9

ในบทผ่านมาเราได้เรียนรู้กับ Foundation Framework กันไปบ้างแล้วนั่นก็คือ NSString , NSMutableString และ NSScaner ส่วนในบทนี้เราจะเรียนรู้กับคลาส Collection ต่างๆที่มีใน Foundation Framework แล้วคอลเลคชั่นคืออะไร ? คอลเลคชั่นก็คือคลาสหรือโครงสร้างของข้อมูลที่รวบรวมหรือจัดเก็บคลาสอื่นๆ พูดง่ายๆก็คือเป็นคลาสที่สามารถเก็บอ๊อบเจ็คต่างๆไว้ได้ โดยมีการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บ เช่น จัดเก็บแบบระบุตำแหน่งหรือใช้ key ในการอ้างที่จัดเก็บเป็นต้น

Array

การจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ง่ายและใช้กันมากที่สุดก็คือ Array อาร์เรย์เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลแบบระบุตำแหน่งโดยใช้ตัวเลข (index) เมื่อเราต้องการจะจัดเก็บข้อมูลต้องระบุตำแหน่งว่าจะนำข้อมูลนั้นไปไว้ยังตำแหน่งใดของอาร์เรย์ เมื่อต้องการจะนำข้อมูลออกมาใช้ก็ต้องระบุตำแหน่งที่ต้องการเช่นเดียวกัน เปรียบเสมือนลิ้นชักเก็บเอกสารเมื่อเราต้องการจะจัดเก็บเอกสาร ก็ต้องกำหนดว่าจะเก็บไว้ที่ชั้นใด เมื่อต้องการเอกสารคืนก็ต้องรู้ตำแหน่งของชั้นที่เราเก็บไว้

array

 

ใน Foundation Framework มีคลาสอาร์เรย์ด้วยกัน 2 คลาสคือ immutable และ mutable เช่นเดียวกับคลาสสตริงที่เราได้ลองใช้งานกันไปในบทที่แล้ว สำหรับคลาสแรกที่จะได้ลองเขียนโปรแกรมกันก็คือ NSArray เป็นคลาสแบบ immutable ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆได้ ดังนั้นการกำหนดค่าให้กับอาร์เรย์ต้องทำตั้งแต่การประกาศตัวแปร

Program 9.1

โปรแกรม 9.1 แสดงตัวอย่างการใช้งาน NSArray เริ่มต้นด้วยการประกาศอ๊อบเจ็ค daysName ซึ่งเป็น NSArray การประกาศอาร์เรย์นี้ได้กำหนดค่าเริ่มต้นของอาเรย์ด้วยเมธอด initWithObjects: พร้อมกับค่าสตริงค่าแรกนั่นก็คือ Sunday หลังจากนั้นตามด้วยเครื่องหมาย , (Commar) คั่นตัวแปรเพื่อที่เราจะได้กำหนดค่าในลำดับต่อไปนั่นคือ Monday และไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนถึง Satuday ซึ่งเป็นตัวสุดท้าย เนื่องจากเมธอด initWithObjects: สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นได้อย่างไม่จำกัด เมธอดนี้จึงได้กำหนดให้ปิดท้ายด้วย nil เพื่อบอกให้รู้ว่าสิ้นสุดการกำหนดค่าเริ่มต้นของอาร์เรย์ Continue reading Objective-C Programming Chapter 9