Chapter 0

หนังสือที่ผมได้เขียนไปนั้น ได้เริ่มเมื่อประมาณปี 2012 หรือ 2 ปีที่แล้ว เนื้อหาบางอย่างจึงได้ล้าสมัยไป ทำให้ผู้ที่เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Objective-C อาจจะเกิดความสับสนได้ โดยเฉพาะเรื่องจัดการหน่วยความจำ ที่ได้เปลี่ยนมาใช้ ARC ทำให้โค้ดของโปรแกรมในบทแรกๆไม่สามารถ compile ด้วย XCode5 ได้ เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว ผมจึงได้ทำ video ขึ้นมาสอนการปรับโปรเจคให้ใช้ non arc เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ compile โปรแกรมได้ และสามารถอ่านทำความเข้าใจเนื้อหา ในระหว่างช่วงที่หนังสือยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี