Objective-C Programming Chapter 18 (Part1)

Network

 

การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายด้วย Objective-C นั้น มีไลบรารีและเฟรมเวิร์คให้ใช้งานแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับล่างสุดที่ต้องจัดการ network packet เอง ไปจนถึงระดับสูง ในบทนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลาสและเฟรมเวิร์คต่างๆที่เกี่ยวระบบเครือข่าย รวมไปถึงสถาปัตยกรรมของคลาสที่ใช้งาน เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมพื้นฐานการใช้งานทั่วไป เช่นการ download , upload ส่วนการใช้งานระดับสูงเช่นการ authentication , cache , cookie และการใช้ API ระดับล่างๆเช่น CFNetwork ไม่ได้คลอบคลุมในบทนี้ ถึงแม้ว่าเนื้อหาในบทนี้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทาง network หรือไม่เคยเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับเครือข่ายมาก่อนสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากผู้อ่านควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพรโทคอล TCP/IP จะช่วยให้เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม เพราะเป็นโพรโทคอลหลักที่ใช้ใน cocoa network framework

Foundation Class Method

หากย้อนกลับไปบทก่อนๆ จะพบว่าโปรแกรมที่เราได้เขียนไปนั้นมีการใช้งาน network มาบ้างแล้ว นั่นก็คือการใช้เมธอด ของ Foundation Class ที่มีชื่อ initWithContentsOfURL:  หรือมีชื่อลักษณะเดียวกัน ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

การใช้เมธอดที่มากับ Foundation Class มีข้อดีคือ ง่าย ไม่ซับซ้อน และสะดวกมาก แต่เมธอดเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ถ้าหากต้องการจะโหลดไฟล์เอกสารขนาด 2 mb ไว้ใน NSString ด้วยการเรียกเมธอด initWithContentsOfURL:encoding:error: คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน เพราะเมธอดเหล่านี้มีการทำงานแบบ synchronous หรือต้องรอให้เมธอดเหล่านี้ทำงานเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะสามารถทำอย่างอื่นได้ และในทางตรงกันข้าม ลักษณะการทำงานแบบไม่ต้องรอให้เสร็จจะเรียกว่า asynchronous ถ้าหากเขียนโปรแกรมแบบ console ดังที่เราเขียนๆมาตั้งแต่เริ่มต้นของหนังสือ การรอให้เมธอดที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายทำงานเสร็จสิ้นเสียก่อนคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เมื่อเขียนโปรแกรมที่มี User Interface เช่น iOS และ Mac OSX จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที เพราะ UI ต่างๆจะไม่ตอบสนอง เกิดการหยุดชะงักหรือ freezing เนื่องจากต้องรอให้เมธอดเหล่านี้ทำงานเสร็จเสียก่อนนั่นเอง

NSURLSession

ตั้งแต่แอปเปิ้ลได้ปล่อย Mac OSX 10.9 Maverick และ iOS 7 ก็ได้เพิ่มคลาส NSURLSession เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Network Framework ซึ่งเป้าหมายของคลาสนี้คือมาทำหน้าที่แทนคลาส NSURLConnection ที่เคยใช้กันมานาน ดังนั้นเราจึงควรใช้คลาสใหม่นี้แทน NSURLConnection และคลาส NSURLSession นี้มีก็ความสามารถที่เหนือกว่า NSURLConnection หลายๆอย่าง เช่นการทำงานในโหมด background หรือความสามารถในการหยุดทำงานชั่วคราว และสั่งให้เริ่มต้นใหม่ หรือทำงานต่อจากสิ่งที่ค้างไว้ได้ เป็นต้น และนอกจากคลาส NSURLSession แล้วยังมีคลาสที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายคลาส ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มลงมือเขียนโค้ดเราควรเข้าใจโครงสร้างรวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเสียก่อน

NSURLSession

จากรูปการทำงานของ NSURLSession API นั้นจะประกอบไปด้วยเซสชั่น (session) และในโปรแกรมก็มีได้หลายๆเซสชั่น ซึ่งแต่ละ session จะประกอบไปด้วยกลุ่มของการทำงานย่อย (task) เช่นการดาวน์โหลด หรือการส่งข้อมูล นอกจาก task แล้วเซสชั่นจะทำงานร่วมกับ delegate และคลาสสำหรับกำหนดค่าต่างๆของเซสขั่น ถ้าจะเปรียบการทำงานของเซสชั่นให้ง่ายขึ้น ให้นึกถึงการทำงานของเว็บบราวเซอร์ที่มีหลายหน้าต่าง โดยหน้าต่างแต่ละอันนั้นก็เปรียบเสมือน session ที่ได้กำหนด URL ที่จะใช้งาน และในแต่ละหน้าต่างก็มีการทำงานย่อยหลายๆอย่าง เช่น โหลดรูปภาพ โหลดสคริป เป็นต้น และเมื่อทำลายเซสขั่นลง การทำงานย่อยๆในเซสชั่นนั้นก็จะปิดตัวลง เช่นกัน

NSURLSessionConfiguration

คลาสนี้อาจจะเป็นคลาสแรกที่จะต้องประกาศเมื่อเริ่มใช้งาน NSURLSession API หน้าที่หลักของคลาสนี้คือช่วยให้ผู้ใช้ได้ปรับค่าใช้งานต่างๆก่อนเริ่มเซสชั่นเช่น cache , http header , cookie , security และอื่นๆ  คลาสนี้จะถูกเรียกใช้เพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้น และหลักจากที่เซสชั่นได้ทำงานไปแล้ว การปรับเปลี่ยนค่า NSURLSessionConfiguration จะไม่มีผลกระทบอะไรต่อเซสชั่นนั้น การประกาศ NSURLSessionConfiguration จะใช้คลาสเมธอดในการประกาศ ซึ่งสามารถทำได้ 3 เมธอดด้วยกันคือ

+ defaultSessionConfiguration เป็นค่าเริ่มต้นของเซสชั่น ซึ่งจะมีการเก็บ cookie , cache ไว้ในฮาร์ดดิส การทำงานโดยทั่วไปจะใช้เมธอดนี้
+ ephemeralSessionConfiguration จะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ฮาร์ดดิส แต่จะเก็บไว้ที่หน่วยความจำแทน ดังนั้นหากโปรแกรมยกเลิกการใช้เซสชั่น ข้อมูลต่างๆก็จะหายไปด้วย ซึ่งเหมาะกับการทำงานลักษณะ private mode ที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลไว้หลังจากการใช้งาน
+ backgroundSessionConfiguration ถ้าต้องการให้ network ทำงานเมื่อ application หยุดการทำงานชั่วขณะ (suspend) เช่นในกรณีที่ของการทำงานแบบ background mode ของ iOS Application ก็จะใช้การประกาศแบบนี้ อย่างไรก็ตามการทำงานในลักษณะ background นี้มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ต้องเป็นโพรโทคอล http หรือ https เท่านั้น , การทำงานต้องเป็น download , upload เท่านั้นไม่สามารถใช้ data task ได้ (จะอธิบาย task แบบ data ภายหลัง) และจะต้องมี delegate เสมอ

Task

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า session ประกอบได้ด้วยการทำงานย่อยหรือ task และ NSURLSession ได้แบ่ง task ออกเป็นทั้งหมด 3 แบบด้วยกันคือ

NSURLSessionDownloadTask ใช้สำหรับการ download และจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์ ทำงานแบบ background ได้
NSURLSessionUploadDataTask ใช้สำหรับการ upload ไฟล์ ทำงานแบบ background ได้เช่นเดียวกัน
NSURLSessionDataTask จะใช้ส่งและรับข้อมูลด้วย NSData การใช้งานโดยทั่วไปจะประกาศใช้ task แบบนี้ แต่เนื่องจากคลาสนี้มีการรับและส่งข้อมูลด้วย NSData ซึ่งข้อมูลจะเก็บไว้ยังหน่วยความจำ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ task นี้กับการทำงานแบบ background ได้ ดังนั้นในกรณีที่ต้องการจะให้ระบบ network ยังทำงานในโหมด background ต้องใช้คลาส NSURLSessionDownloadTask หรือ NSURLSessionUploadDataTask

NSURLSession with Delegate

วัฎจักรการทำงานของ NSURLSession จะมีด้วยกันสองแบบ โดยแบบแรกจะใช้ delegate ส่วนแบบที่สองคือไม่ได้ใช้ delegate และโปรแกรมที่จะได้เขียนต่อไปนี้จะเป็นการใช้งานแบบกำหนด delegate ให้กับ session ถ้ายังจำกันได้ในบทที่ 10 เราได้เขียนโปรแกรมจำลองการใช้งาน network โดยมี delegate กันไปแล้ว โดยกระบวนในการทำงาน ก็ได้แสดงดังที่เห็นในรูป

network_session

 

การทำงานของโปรแกรมที่จะได้เขียน ก็มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนจาก NetworkController ไปใช้คลาส NSURLSession แทน จากรูปจะเห็นว่าคลาส NetworkController เป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อเครือข่าย ซึ่งจะทำหน้าที่รับหรือส่งข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในการจัดการข้อมูลจะมีคลาส MyDelegate มาทำหน้าที่แทน เราจะเขียนคลาส MyDelegate ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้รองรับ NSURLSessionDataDelegate โดยมีโค้ดดังนี้

Program 18.1

MyDelegate.h

 

MyDelegate.m

คลาส MyDelegate ที่ได้เขียนไปมี delegate method ที่ต้องเขียนด้วยกันทั้งหมด 2 เมธอดด้วยกัน โดยเมธอดแรกนั้นจะถูกเรียกเมื่อได้รับข้อมูล และจากโค้ดก็ได้เก็บข้อมูลที่ได้มาไว้ใน netData ส่วนเมธอดต่อมาจะถูกเรียกหลังจาก task ได้ทำงานเสร็จสิ้นลง

main.m

 

มาถึงในส่วนของโค้ดของโปรแกรมหลัก ได้เริ่มต้นด้วยการประกาศ defaultConfiguration ที่เป็นอ็อบเจ็กของคลาส NSURLSessionConfiguration จากนั้นก็ประกาศ NSURLSession โดยกำหนดค่าเป็น defaultConfiguration พร้อมกับกำหนด delegateเมื่อเสร็จจากขึ้นตอนนี้ก็เหลือแค่กำหนด task ที่ต้องการใช้งาน จากโค้ดของโปรแกรมในบรรทัดที่ 20 ก็ได้ประกาศให้ dataTask ให้เป็น task ที่จะใช้งาน และไม่ว่าจะประกาศ task แบบใดก็ตาม หลังจากประกาศเสร็จแล้ว task จะมีสถานะเป็น suspend ซึ่งหมายถึงว่ายังไม่เริ่มทำงาน  ดังนั้นจึงต้องสั่งให้เริ่มทำงานด้วยการเรียกเมธอด resume ในส่วนของ while loop ทำหน้าที่แค่รอ dataTask ทำงานจนเสร็จ และถ้าหากโปรแกรมรอการรับจากเซิฟเวอร์นานเกินไปก็ให้ยกเลิกการทำงาน เมื่อให้โปรแกรมทำงานจนเสร็จสิ้นก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Program 18.1 Output

{
    “firstName”: “John”,
    “lastName”: “Smith”,
    “age”: 25
}

Download

โปรแกรมที่ได้เขียนไปเป็นการใช้ task แบบ data เราจะเขียนโปรแกรมอีกสักโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่อง สิ่งที่ต้องเขียนเพิ่มเติมเมธอดของ NSURLSessionDownloadDelegate ให้กับคลาส MyDelegate นั่นเอง

Program 18.2

MyDelegate.m

โค้ดที่ได้เพิ่มเข้าไปมีด้วยกัน 3 เมธอด โดยเมธอดแรกนั้น จะถูกเรียกเมื่อการทำงานของ download task ได้เสร็จสิ้น ในเมธอดนี้ได้เขียนโค้ดเพื่อคัดลอกไฟล์มาไว้ยัง Desktop ของผู้ใช้งาน เนื่องจากเมื่อ download task ได้เริ่มต้นทำงานก็จะสร้าง temp file เพื่อใช้สำหรับเขียนข้อมูล ดังนั้นจึงเขียนโค้ดให้คัดลอกข้อมูลจาก temp file มาเก็บไว้นั่นเอง ส่วนอีกเมธอดเป็นเมธอดที่บอกจำนวนของข้อมูลที่ได้เขียนเสร็จ และเมธอดที่อยู่ล่างสุดเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการ task ในกรณีที่ต้องทำงานต่อจากงานที่ค้างไว้ (resume) เมื่อเพิ่มโค้ดของ download delegate เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโปรแกรมหลักให้เปลี่ยน NSURLSessionDataTask เป็น NSURLSesssionDownloadTask ดังนี้

main.m

เมื่อโปรแกรมทำงานก็จะดาวน์โหล smith.json ไฟล์มาไว้ที่ desktop พร้อมกับแสดงผลที่ console ดังนี้

Program 18.2 Output

Download done

 

Upload

สองโปรแกรมที่ผ่านมาเป็นโปรแกรมที่รับข้อมูลจากเซิฟเวอร์ แต่โปรแกรมที่จะได้เขียนต่อไปนี้ เป็นโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับส่งรูปภาพไปยังเซิฟเวอร์ เนื่องจากต้องมีเซิฟเวอร์สำหรับการ upload ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มลงมือเขียนโค้ด เราจะใช้เครื่อง Mac ที่มีอยู่แล้วทำหน้าที่เป็น server สำหรับโค้ดของโปรแกรมเซิฟเวอร์ที่จะใช้ในโปรแกรมนี้ สามารถโหลดได้จาก https://developer.apple.com/library/ios/samplecode/SimpleURLConnections/SimpleURLConnections.zip หลังจากโหลดไฟล์เสร็จก็ unzip ให้เรียบร้อย จากนั้นจะพบกับไฟล์ ImageReceiveServer.py ซึ่งเป็นโปรแกรมเซิฟเวอร์อย่างง่ายที่เขียนด้วยภาษา pythone จากนั้นให้เปิดโปรแกรม terminal และสั่งให้เซิฟเวอร์ทำงานได้ด้วยคำสั่ง python ImageReceiveServer.py ดังที่แสดงดังรูป (กด ctr+c เพื่อสั่งให้เซิฟเวอร์หยุดทำงาน)

start_simple

 

เมื่อสั่งให้เซิฟเวอร์ทำงานได้แล้ว ในลำดับต่อไปก็จะเขียนโปรแกรมสำหรับการ upload file ซึ่งมีโค้ดโปรแกรมดังนี้

Program 18.3

MyDelegate.m

ในส่วนของ delegate นี้มีเมธอดที่ต้องเขียนเพียงหนึ่งเมธอดเท่านั้น ซึ่งเป็นเมธอดที่บอกจำนวนข้อมูลที่ได้ส่งไปยังเซิฟเวอร์ในแต่ละครั้ง  และโค้ดในส่วนของโปรแกรมหลักมีดังนี้

main.m

เริ่มต้นด้วยการประกาศ url เซิฟเวอร์ที่จะส่งข้อมูลไป ในส่วนของ session configuration ได้กำหนดค่า http header ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ ได้ด้วยการกำหนดพร๊อพเพอร์ตี้ HTTPAdditionalHeader นอกจากการกำหนดค่า http header ใน session configuration ยังสามารถกำหนดใน NSURLRequest ได้อีกทาง แต่การกำหนดด้วย session configuration จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น ให้กับทุก request ที่ทำงานใน session นี้ ส่วนในกรณีที่กำหนดให้กับ NSURLRequest จะเป็นการกำหนดเฉพาะเจาะจง request ที่ต้องการ

โค้ดในลำดับต่อมาเริ่มด้วยการเตรียมข้อมูลที่จะส่งไปยังเซิฟเวอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของโพรโทคอล http/1.1 เช่น content-type รวมไปถึงข้อมูลรูปภาพที่จะส่งไป  จากนั้นก็เริ่มเขียนโค้ดที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล

เมื่อดูจากโค้ดตั้งแต่บรรทัดที่ 47 จะเห็นว่ามีรูปแบบเหมือนกับการเขียน download  แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ NSURLRequest ที่ระบุว่าใช้ POST สำหรับส่งข้อมูล ส่วนการสร้าง task ที่จะทำงานใช้เมธอด uploadTaskWithRequest: fromeData พร้อมกับส่งค่าพารามิเตอร์ด้วยข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เมื่อให้โปรแกรมทำงาน โปรแกรมทางฝั่งเซิฟเวอร์ก็จะแสดงข้อมูลดังรูป

simpleServer

 

และข้อมูลรูปภาพจะถูกเก็บไว้ยังโฟลเดอร์ images ซึ่งเป็น sub folder ภายในโฟลเดอร์ที่เซิฟเวอร์ได้ทำงาน

Program 18.3 Output

send: 24148 , total send: 24148 , total byte: 24148

 

 

Leave a Reply