สอบถามความคิดเห็นของหนังสือ Objective-C

ผมเขียนหนังสือไปครึ่งหนึ่งของที่วางแผนไว้ จึงทำแบบสอบถามขึ้นมา เพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โปรดสละเวลาของท่านตอบแบบสอบถาม ของผมด้วยนะครับ

>> แบบสอบถาม

Objective-C Programming Chapter 11 (Part2)

NSString Path Category

คลาส NSString ที่เราคุ้นเคยนั้นมีแคทิกกอรี่เกี่ยวกับ path ชื่อว่า NSPathUtility ฟังก์ชั่นบางตัวเราที่เราได้เรียกใช้จากโปรแกรมทีผ่านๆมาก็เป็นส่วนหนึ่งของแคทิกกอรี่นี้เช่น NSHomeDirectory เป็นต้น ยังมีแคทิกกอรี่หลายตัวที่น่าสนใจดังโปรแกรมตัวอย่างต่อไปนี้
Program 11.4
Main.m

Continue reading Objective-C Programming Chapter 11 (Part2)

Objective-C Programming Chapter 11 (Part1)

File , Folder and data

ไฟล์เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรม แทบจะทุกโปรแกรมต้องเกี่ยวข้องกับการอ่านหรือเขียนข้อมูลจากไฟล์  ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการไฟล์และไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์ด้วย Foundation Framework ยกตัวอย่างเช่น การสร้างไฟล์ใหม่ การอ่านไฟล์ การเปลี่ยนชื่อไฟล์ เป็นต้น

File System Layout

เราควรจะทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการไฟล์ก่อนที่จะไปใช้คลาสต่างๆที่เกี่ยวไฟล์ ในระบบ Mac OS X นั้น โครงสร้างของระบบไฟล์จะใช้ระบบการเช่นเดียวกันกับระบบปฎิบัติการที่มีพื้นฐานมาจาก Unix เช่น Free BSD หรือ Linux นั่นคือ มีลักษณะเหมือนรากของต้นไม้

ch11_1

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ส่วนแรก System Files คือไฟล์ของระบบปฎิบัติการ ในส่วนนี้ผู้ใช้งานทั่วๆไปไม่สามารถเข้าไปแก้ไขจัดการได้ ส่วนที่สองคือ User Files ซึ่งเป็นส่วนที่อนุญาติให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถจัดการไฟล์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง ระบบปฎิบัติการจะแยกไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนออกจากกัน ซึ่งผู้ใช้แต่ละคนจะมี Home Directory เป็นของตัวเอง Continue reading Objective-C Programming Chapter 11 (Part1)